Page Object Pattern

Jak zminimalizować ilość powtórzeń kodu? Jak ułatwić sobie aktualizację istniejących testów i pisanie nowych?

Komentarze