Appium – uruchamianie

Uruchamianie serwera i lokalizowanie elementów aplikacji. Czyli co trzeba zrobić, przed napisaniem pierwszego testu.

Komentarze